BTW teruggave bij zonnepanelen

BTW teruggave, hoe zit dat?

De belastingdienst heeft nu ook een duidelijke uitleg op hun website. Kijk hier voor alle informatie.

Als u als particulier zonnepanelen koopt kunt u de btw terugkrijgen van de belastingdienst. De btw op zonnepanelen en materialen is 21 procent, de btw op het monteren 6 procent. Dit scheelt behoorlijk op het aankoopbedrag. De btw kunt u ook in 2015 terugkrijgen. Dit is mogelijk doordat het Europese hof van justitie heeft bepaald dat iedereen die stroom levert aan het elektriciteitsnet een ondernemer is.
Eigenlijk moet dus iedereen die zonnepanelen neemt belasting betalen over de stroom die ze opwekken. In Nederland hoeft dit niet door de kleine ondernemersregeling. U valt in die categorie wanneer u minder dan 1.345 euro btw hoeft te betalen per jaar (kijk voor meer informatie hier). Dit geldt in de praktijk voor iedere particulier die zonnepanelen neemt.

Hoe werkt het in de praktijk

U start een onderneming door u in te schrijven bij de belastingdienst. Van de belastingdienst ontvangt u een btw nummer. Elke kwartaal doet u aangifte van uw uitgaven en inkomsten. In het eerste kwartaal geeft u aan welke investering u heeft gedaan. Dit zijn de zonnepanelen. Omdat u onder de kleine ondernemingsregeling valt kunt u ontheffing aanvragen van uw belastingaangifte.

Stap 1 Btw nummer aanvragen

U vraag een btw nummer aan bij de belastingdienst. Eerst download u het volgende formulier hier. De meeste vragen spreken voor zichzelf.

De vragen die onduidelijk kunnen zijn worden hieronder uitgelegd:

 1. 1a. Handelsnaam: Hier verzint u een naam voor uw onderneming. Bijvoorbeeld “Smits zonnepanelen”.
  1c. Startdatum onderneming: Bijvoorbeeld de eerste van de maand dat u uw zonnesysteem aanschaft
 2. Rechtsvorm: Eenmanszaak
 3. a. Gegevens van de ondernemer: Hier vermeldt u uw eigen gegevens
  b. Hoeft u niet in te vullen
 4. Gegevens belastingadviseur of boekhouder: Hoeft u niet in te vullen
 5. a. Is de onderneming geheel nieuw opgestart? Ja.
 6. a. Hoeveel opdrachtgevers of afnemers verwacht u het eerste jaar: Nul
  b. Wat zijn de activiteiten? “Een zonnestroom systeem exploiteren en de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, leveren aan een leverancier.”
 7. a. Hebt u (of verwacht u) naast inkomsten uit onderneming nog andere inkomsten? U kruist aan welke inkomsten u heeft.
  b. Hoeveel uur per week werkt u voor uw onderneming? Nul uur.
  c. Maak een schatting van de winst of het verlies van de onderneming in het startjaar. Dit is de geschatte opbrengst van systeem min de kosten van het systeem. Dus uw systeem ongeveer 500 euro per jaar opbrengt, en het 4000 euro heeft gekost is het bedrag 500 – 4000 = -3500.
 8. a. Hier volstaat een ruwe schatting als omzet. Bijvoorbeeld 200 euro.
  b. Maak een schatting van de kosten, inkopen en investeringen in het startjaar. Dit is hetzelfde bedrag als op de factuur van uw zonnepanelen installatie.
 9. Heeft uw onderneming personeel in dienst? Nee
 10. U hoeft niets aan te kruisen.
 11. Spreekt voor zich.

Bij vragen kunt u bellen met de belastingtelefoon: 0800-0543.
Nadat u het formulier hebt ingevuld en nagekeken ondertekent u het en stuurt u het op naar uw belastingkantoor.

Stap 2 Gegevens van de Belastingdienst

U ontvangt van de belastingdienst bericht dat uw formulier is ontvangen en krijgt ook uw btw nummer. Later krijgt u ook de inlognaam en daarna uw wachtwoord om online belastingaangifte te kunnen doen.

Stap 3 Belastingaangifte

Het eerste jaar moet u elk kwartaal nadat u uw zonnepanelen hebt aangeschaft belastingaangifte doen. Dat kan online met de gegevens die u ontvangen hebt van de belastingdienst. Het is heel belangrijk dat u dit doet omdat u anders een boete kunt krijgen. De belastingdienst heeft alvast berekend hoeveel btw u theoretisch zou moeten betalen op basis van het vermogen van uw zonnesysteem. Deze standaardbedragen heten forfaits.

Opwekvermogen in Wp per jaar Forfait in Euro
0 – 1000 20
1001 – 2000 40
2001 – 3000 60
3001 – 4000 80
4001 – 5000 100

Als u in het eerste kwartaal belastingaangifte doet van uw zonnepanelen vult u het forfait bedrag in dat bij uw zonnepanelen installatie hoort. Ook vraagt u dan de btw terug van uw zonnepanelen installatie.

Stap 4 Ontheffing van de administratieplicht aanvragen

In de laatste stap vraagt u ontheffing aan voor het doen van belastingaangifte. Dit doet u door een brief naar de belastingdienst te sturen waarin u aangeeft dat u te weinig omzet heeft en dus onder de kleine ondernemersregeling valt. Dit kunt u gelijk meesturen naar de belastingdienst. Een voorbeeld van een brief vind u hieronder. Let er op dat u een bevestiging van uw brief ontvangt van de belastingdienst. Anders kunt u ze opbellen of de brief nogmaals sturen.

Voorbeeldbrief ontheffing belastingaangifte

Belasting kantoor XXX
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

Betreft: verzoek om ontheffing administratieve verplichtingen en aangifte omzetbelasting / btw

(Datum van schrijven brief)

Geachte mijnheer, mevrouw de belastinginspecteur,

Mijn zonnepaneleninstallatie levert mij beperkte inkomsten op, waardoor ik minder dan 1.345 euro aan btw zal moeten afdragen. Op grond van de kleine ondernemersregeling blijf ik onder de grens van het verplicht bijhouden van de btw boekhouding en het doen van btw aangifte.
Daarom verzoek ik u om mij ontheffing te verlenen van het indienen van de inkomstenbelasting. Graag ontvang ik schriftelijk bevestiging van mijn verzoek.
De gewenste ingangsdatum is: 1 januari 2016

Met vriendelijke groet,

Uw naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
BSN nummer