Invloed van schaduw op opbrengst zonnepanelen

Dit is een praktijkvoorbeeld van de bepaling van de invloed van schaduw op de opbrengst van zonnepanelen. Het huis ligt in een beboste omgeving in Wageningen. Hieronder wordt uitgelegd hoe je de invloed van schaduw bepaalt op de jaaropbrengst van zonnepanelen. Het is gaat over een huis in een beboste omgeving waar redelijk veel schaduw is.

Bepaling invloed schaduw

In figuur 1 is de baan getekend die de zon maakt met de horizon gedurende het hele jaar. Het dak is op het zuiden gericht. In die figuur kan je zien welke uren van de dag zon te verwachten is. In figuur 1 staan de bomen schematisch ingetekend in de baan die de zon maakt aan de hemel. De tekening van de bomen is gemaakt door vanaf het dak stap voor stap vanaf oost naar west de hoek te meten die de bomen maken met de horizon.

A is een groepje bomen waarin de klant wil gaan snoeien. Deze bomen leveren ca. 15 procent van de schaduw op. Daar is dus grote winst te behalen. B is een boom die een beetje over het huis hangt aan de ZW kant van het huis. Boom B levert ongeveer 10 procent van de schaduw.

Update 31 maart 2015: Dit verhaal is maar gedeeltelijk waar.  Deze tekening is gemaakt op één plek op het dak. Doordat de zonnepanelen in een lange string van 2×7 panelen over het dak liggen valt er veel eerder en veel langer schaduw op 1 van de panelen van de string. Hierdoor werkt de hele string slechter. Zelfs als 1 paneel wat schaduw krijgt leveren alle panelen minder vermogen.

Schaduw zonnepanelen berekenen, opbrengst zonnepanelen, zonnebaan schaduw, tigo optimizers met scahduw

Figuur 1- Zonnebaan + Schaduw

Als de bomen in figuur A gesnoeid worden heeft de schaduw dus al gauw nog maar 25% of minder invloed. Als er een paar meter van de top afgezaagd wordt heeft dit veel effect.

Het effect van deze schaduw wordt genuanceerd omdat het in Nederland meestal bewolkt is in de winter. In de winter is de invloed van de schaduw het grootst volgens figuur 1. Figuur 2 laat zien dat er juist in de winter de minste zonuren zijn. De maanden november tot en met februari geven slechts 15 procent van de jaarlijkse zonuren. Ondanks de schaduw levert het systeem dan nog steeds stroom. Wanneer het bewolkt is werkt het systeem op indirect licht en maken de bomen veel minder uit.

zonuren per maand

figuur 2 – Zonuren per maand

Conclusie

Rekening houdend met al deze gegevens schatten we in dat de schaduw 10% vermogensverlies veroorzaakt per jaar. Een omreken factor van 0,75.

Update 31 maart 2015: In de praktijk leverde dit systeem veel minder op dan berekend (omreken factor van 0,57). De bomen bij A zijn niet gesnoeid, bij B is 1 tak verwijderd. De jaaropbrengst was 1550 kWh ipv 2000 kWh. In het geval van schaduw raden wij nu altijd aan om SolarEdge of Tigo te gebruiken. Bij SolarEdge en Tigo krijgt ieder paneel een optimizer. Dit zorgt ervoor dat schaduw op 1 paneel geen invloed heeft op de rest van de string. Dit kan de opbrengst van het systeem met 25 procent verhogen.

Terugverdientijd

De terugverdientijd ligt rond de 7.5 jaar (zie figuur 3). Na 8.5 jaar haalt de investering in zonnepanelen de spaarrekening in. Na 20 jaar heeft de klant ongeveer 11500 euro meer verdiend dan op de bank (rekening houdend met de aanschaf van een nieuwe omvormer na 10 jaar). Ter verduidelijking, wij gaan ervan uit dat het bespaarde geld met de zonnepanelen op de bank wordt gezet waarna u daar ook rente voor ontvangt. Vandaar de term “geld op dak + bank”.

Zonnepanelen schaduw, schaduw zonnepanelen berekenen, Opbrengst zonnepanelen, Tigo optimizers.

Update 31 maart 2015: De terugverdientijd ligt nu rond de 10 jaar. De oplossing is om toch te gaan snoeien in de bomen of om optimizers te plaatsen.

Update 15 november 2015: Inmiddels hebben wij bij dit systeem Tigo optimizers geplaatst. Hierdoor werkt ieder paneel optimaal.

Tigo energy, tigo optimizers, opbrengst zonnepanelen bij schaduw, schaduw berekenen zonnepanelen,

Jonathan bij het geïnstalleerde systeem begin 2013.

Zonnepanelen Wageningen. Wageningen hoog, Zonnepanelen schaduw, Simax zonnepanelen, Tigo optimizers.

Subsidie op zonnepanelen voor bedrijven

De overheid stimuleert bedrijven om te investeren in zonne-energie. Wanneer u zakelijk investeert in zonnepanelen (installatie) kunt u mogelijk gebruikmaken van subsidies en fiscale voordelen. Daarmee kan de terugverdientijd op de investering aanzienlijk worden verlaagd. Om die reden raden wij u aan om uw investering uitgebreid te (laten) onderzoeken op de mogelijkheden. Wij werken samen met een specialist op het gebied van subsidies en fiscale regelingen, waaraan u deze werkzaamheden (eventueel) op basis van ‘no-cure, no-pay’ kunt uitbesteden.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Door gebruik te maken van de Energie-investeringsaftrek kunt u 41.5% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het uiteindelijke netto voordeel ten opzichte van het investeringsbedrag hangt af van het voor uw organisatie geldende IB of Vpb-tarief, maar ligt doorgaans tussen de 10 en 20 procent. Niet alleen de kosten van zonnepanelen komen in aanmerking voor deze regeling, maar ook de kosten van een zonvolgsysteem, de aansluiting op het elektriciteitsnet en montagekosten kunnen als investeringskosten opgevoerd worden. Daarnaast kunt u mogelijk gebruikmaken van lokale of provinciale subsidies.

Subsidiebureau Nederland

Onze partner, Subsidiebureau Nederland, kan uw investering screenen op de mogelijkheden met subsidies en fiscale regelingen en deze voor u aanvragen. Deze werkzaamheden kunnen zij geheel op basis van ‘no-cure, no-pay’ voor u uitvoeren. Voor meer informatie over subsidies en fiscale regelingen kunt u terecht op de website van Subsidiebureau Nederland.

Zonnepanelen op scholen

Zonnepanelen op scholen zijn zeer interessant voor zowel de energiebesparing die het geeft als de educatieve waarde die ze toevoegen. Om scholen te helpen hebben wij ons verdiept in het hele proces vanaf het eerste idee tot financiën, verzekeringen, en het plaatsen op het dak. Uit ons onderzoek bleek dat veel scholen geïnteresseerd zijn maar dat het een lastig proces is om tot uitvoering te komen. Er zijn teveel verschillende leveranciers en installateurs van zonnepanelen. Voor de financiering zijn zoveel verschillende constructies bedacht dat door de bomen het bos niet meer te zien is. Ook is er vaak weinig geld en tijd beschikbaar. Onze missie is om het voor scholen makkelijk en overzichtelijk te maken.

Graag geven wij u persoonlijk advies over zonnepanelen op scholen. Neem contact met ons op via contact@mastersinsolar.nl

Zonnepanelen op scholen, zonnepanelen kopen, zonnepaneel, goedkope zonnepanelen op school, Duurzame energie kinderen,

Waarom zonnepalen goed zijn voor scholen

  • Scholen hebben grote platte daken waarop veel panelen geplaatst kunnen worden.
  • Op het moment dat de zon schijnt wordt de energie verbruikt.
  • Zonne-energie is goedkoper dan energie van het net.
  • Het is duurzaam.
  • Goed te gebruiken als educatiemiddel bij Wetenschap en Techniek, Natuurkunde, Aardrijkskunde en Economie (business modellen maken).

Technische eisen

Wij onderzoeken of uw school geschikt is voor zonnepanelen. Dit is onder andere afhankelijk van het type dak, schaduw, uw jaarlijkse energieverbruik (minder dan 50.000 kWh), hoog en laagtarief energie etc. Het is nodig om te weten van wie het gebouw is (school of gemeente).

Financiering

Voor de financiering van de panelen zijn er verschillende mogelijkheden.

  1. De school financiert de panelen
  2. De gemeente financiert de panelen
  3. Een derde partij financiert de panelen en de school betaald terug

Wanneer de school zelf de investering kan opbrengen in combinatie met een fondswerving heeft dat enkele voordelen. De investering is afbetaald en de school zal direct gaan besparen op energie. De terugverdientijd is daardoor korter en er komen in de toekomst geen problemen met terugbetalen, rente etc. Er zijn hele mooie programma’s beschikbaar om de panelen te financieren door bijvoorbeeld ouders of betrokken ondernemers/bedrijven in de buurt.

Financiering vanuit de gemeente is ideaal hoewel er dan wel afspraken gemaakt moeten worden over het eigendom van de panelen.

Er zijn ook bedrijven die de investering doen en een contract met de school aangaan om de panelen terug te betalen. Er bestaan hier veel verschillende regelingen voor. De school betaalt dan bijvoorbeeld de elektriciteitskosten aan dat bedrijf in plaats van aan de huidige elektriciteitsleverancier. Na bijvoorbeeld 15 zijn de panelen afbetaald. Uiteraard verdient dit bedrijf ook aan de investering en is er minder besparing voor de school.

Uitvoering/verzekering

Als laatste zorgen wij voor een vakkundige plaatsing van de zonnepanelen en kunnen we u helpen met het vinden van een verzekering.

Graag geven wij u persoonlijk advies over zonnepanelen op scholen. Via deze link komt u op onze contactpagina.